حجله شهید عزت در محرم 93

 

 

محرم و شهدا

محرم و شهدا

محرم و شهدا

هنوز که هنوز است محرم که می آید دلها نبودنتان را به غم می نشینند.

به یادتان حجله ای، عکسی و پرچمی برپا می کنیم.

جایتان در هیئت ها سبز سبز است. راهی که شما رفتید به حسین ختم می شود و چراغ راهمان هستید تا حسینی شویم.

 

/ 1 نظر / 83 بازدید
ali

http://www.axgig.com/images/08451889067246879721.jpg