4 آذر

امروز روزی است که در سال 64 از آسمان اندیمشک آه و ناله می بارید و استقامت در این سرزمین می رویید.

سالگرد فاجعه ای است در حد جهانی. در این روز بود که مردم مظلوم اندیمشک از امتحان استقامت سربلند بیرون آمدند.

شهید عزت الله حسین زاده از فرماندهان گردان غواص حمزه سید الشهدا در این روز به جمع یاران بهشتیش دعوت شد.

به بهانه این روز عکسهای کمتر دیده شده این عزیر را به نمایش می گذارم.

از برادر ارجمند چناب آقای نصیرپور که این تصاویر را در اختیارم گذاشتند تشکر می کنم.

شهید عزت الله حسین زاده

شهید عزت الله حسین زاده

شهید عزت الله حسین زاده

شهید عزت الله حسین زاده

/ 0 نظر / 46 بازدید